HİZMETLERİMİZ

İş Güvenliği Uzmanlığı


İş yerinde alınacak güvenlik önlemlerinin tespiti, risk değerlendirme raporlarının ve acil durum eylem planlarının hazırlanması, yıllık eğitim ve çalışma planlarının yapılması, yıllık değerlendirme raporlarının hazırlanması tüm bunları takibi ve güncellenmesi

İşyeri Hekimliği


Sağlık taramalarının yapılması, işe giriş ve periyodik sağlık raporlarının hazırlanması, takibi ve güncellenmesi

Yangın Eğitimleri


İşyerinde çalışanlara yangın eğitiminin verilmesi, yangın söndürme tatbikatları ve acil durum tatbikatları

MYK Belgelendirme


5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu kanununca zorunlu hale gelen MYK belgelerinin alınması konusunda çözüm ortaklığı

ISO9000 Belgelendirme


ISO9000 sisteminin kurulması, belgelendirilmesi ve güncellenmesi konularında çözüm ortaklığı