İş Güvenliği Hizmetleri

Risk Değerlendirme Raporu

Acil Durum Eylem Planı

İşyeri Hekimliği

Sağlık Taramaları

İşe Giriş ve Periyodik Muayene

Doğru Yaklaşım Dürüst Hizmet

Kent Akademi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) olarak; İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.